Kommunen har nå plassert ut egen container for glass- og metallembalasje på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes […]
Årets generalforsamling skulle vært avholdt 7. mai, men som tidligere meddelt, ble den utsatt inntil videre.   Nå er det […]