Vi har hatt en veldig spesiell vår og forsommer, ikke bare med korona-begrensninger, men også værmessig. Først en behagelig april, […]
Kommunens container for glass- og metallembalasje er plassert på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes i beholderen? Henteordningen […]