Årets generalforsamling skulle vært avholdt 7. mai, men som tidligere meddelt, ble den utsatt inntil videre.   Nå er det […]
Det er lite sannsynlig at årets generalforsamling kan avholdes i mai måned. Vi må være innstilt på en utsettelse inntil […]