Barnehagetomt I ekstraordinær generalforsamling 21. februar ble det enstemmig vedtatt at borettslaget skal kjøpe barnehagetomten fra kommunen for takstprisen på […]
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Yvenhytta torsdag 21. februar, kl.18.00 Det er kun en sak til behandling: […]