Barnehagetomt I ekstraordinær generalforsamling 21. februar ble det enstemmig vedtatt at borettslaget skal kjøpe barnehagetomten fra kommunen for takstprisen på […]