Det er lite sannsynlig at årets generalforsamling kan avholdes i mai måned. Vi må være innstilt på en utsettelse inntil […]