Kommunens container for glass- og metallembalasje er plassert på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes i beholderen? Henteordningen […]