Barnehagetomt

I ekstraordinær generalforsamling 21. februar ble det enstemmig vedtatt at borettslaget skal kjøpe barnehagetomten fra kommunen for takstprisen på
1,2 mill. kr.

Det ble en liten meningsutveksling om fremtidig utnyttelse av eiendommen, uten at noen konklusjon ble trukket. Det var dog stor enighet om at vi trenger flere parkeringsplasser for oss beboere.

Vi har ikke hastverk, og før noe blir endelig bestemt, vil det bli avholdt et beboermøte hvor vi kan utveksle alternative ideer.

Garasjer

Styret har nå vedtatt å male begge garasjeanleggene. Arbeidet vil bli utført av malerfirmaet Walther P. Lislerud AS.  Jobben er temperaturavhengig, men vi håper å komme i gang etter påske.

Det vil nødvendigvis bli en del flytting av biler og parkering i friluft mens arbeidet pågår, men vi håper på positiv innstilling fra bileierne. Vi kan til gjengjeld love vesentlig lysere og triveligere garasjer, og at det blir veldig, veldig lenge til neste gang.

Før malerarbeidet starter, vil de plasser som i dag er innelukket (unntatt MC-plassen) bli åpnet på samme måte som alle andre plasser.

Etter at alt er malt, vil det bli installert nytt kamerautstyr for overvåking. Dagens utstyr har sett sine beste dager.

Som før meddelt skal Telenor (tidligere Canal Digital) skifte dekoder og nettverksruter i alle leiligheter. Tiden nærmer seg, og det vil helt sikkert skje i løpet av våren. Jobben vil bli utført av kompetente personer, og alle vil bli informert i forkant.

Styret ønsker alle beboere en flott vår! Vi gleder oss til å se Tormod og Svend ta fatt på vårrengjøringen.

Beste hilsen
Styret

Category
Tags

Comments are closed