Årets generalforsamling skulle vært avholdt 7. mai, men som tidligere meddelt, ble den utsatt inntil videre.

 

Nå er det ikke lenger inntil videre, men bestemt at årets generalforsamling avholdes

 

15. juni kl. 18.00 i Quality hotell, Grålum.

 

Hotellet garanterer for trygg gjennomføring etter gjeldende forskrifter. Vi må imidlertid be om at det stilles med kun 1 person pr. leilighet.

 

Dagsorden fremgår i den tilsendte årsberetning, og vi ber om at alle tar med seg hvert sitt eksemplar til møtet. Husk at det kun er saker som står på dagsorden som kan behandles på generalforsamlingen.

 

Vel møtt!
Styret

Tags

Comments are closed