Vi har hatt en veldig spesiell vår og forsommer, ikke bare med korona-begrensninger, men også værmessig. Først en behagelig april, så en mai som var den kaldeste på over 20 år, deretter juni som ble den varmeste siden 1953. Nå skriver vi juli, og foreløpig ser det ikke ut til at den vil slå noen varmerekorder. Men, det er tillatt å håpe og ennå noen uker igjen. Husk bare at vi fortsatt må bruke vår fornuft og holde god korona-avstand.

Årets generalforsamling ble avholdt på Quality hotell 15.juni, med god oppslutning og god atmosfære. Styrets forslag om å rive bygningene i den gamle barnehagen ble vedtatt mot en stemme. Før vi kan begynne, må rivingen godkjennes av kommunen, og det kan ta sin tid. Vi håper imidlertid at jobben kan gjøres ut på høsten, slik at vi til våren kan opparbeide ny parkeringsplass.

Det nye styret har følgende sammensetning:
Bjørn Thorbjørnsen, styreleder, ikke på valg
Ove Høvik, medlem, ikke på valg
Per-Arne Polsrød, medlem, ikke på valg
Gunnar Svendsen, ny, valgt for 2 år
Kjell Arild Pedersen, ny, valgt for 2 år
Kari Gustavsen, ny, valgt for 2 år

Varamedlemmer, valgt for ett år: Ragnar Christen Pedersen, Solveig Hovde Martinsen og Bjørn Kvarekval.

Valgkomité: Lars-Erik Pettersen, Terje Engvik og Monika Dalan

Styret står foran et vanskelig og ikke minst kostbart prosjekt, nemlig montering av el-bil ladere på samtlige plasser i garasjene. Krav om dette kommer ganske sikkert i lovs form og da må vi gjøre det, uansett hva vi måtte ha av meninger om saken.
For å forberede dette så godt som mulig, er styremedlem Gunnar Svendsen utnevnt til prosjektleder sammen med daglig leder, Tormod Kristiansen. Når det blir en endelig avgjørelse, vil alle beboere selvsagt bli nærmere orientert.

Om sommeren blir det ofte mer tomgods av diverse slag. Vi minner derfor om at det er satt opp en container for glass og metall nedenfor blokk 1 og 2, ved siden av de to vanlige for papir og restavfall. Husk at den ikke skal brukes i tidsrommet 23.00-07.00

Fortsatt god sommer!
Styret

Comments are closed