Styret består av følgende personer:Styreleder

Bjørn Thorbjørnsen, tlf 905 50 332


Styremedlemmer

Lars-Erik Pettersen     sekretær

Monika Dalan

Ove Høvik

Per-Arne Polsrød

Guro Thorp


Varamedlemmer

Frode Sørensen

Gunnar Svendsen

Ragnar Andreassen


Daglig leder

Tormod Kristiansen, tlf 930 37 883


Vaktmester

Svend Dyhre, tlf 908 03 350


Hannestad Terrasse har en fast ansatt daglig leder som i hovedsak har ansvar for vedlikehold av innvendige og utvendige fellesareal, samt den daglige driften av borettslaget. Hvis du merker at noe i fellesarealene ikke fungerer, kan du ringe han. Daglig leder har ikke noe ansvar for det som er inne i hver enkelt leilighet.

Arbeidstiden er fra kl. 7.30 – 15.30 alle hverdager, og har sitt kontor i kjelleren i Skogholtet 25.

Det gås ukentlige runder for tømming av avfall på uteareal.