Styret består av følgende personer:Styreleder:

Bjørn Thorbjørnsen, tlf 905 50 332


Styremedlemmer:

Lars-Erik Pettersen     sekretær

Monika Dalan

Ove Høvik

Per-Arne Polsrød

Guro Thorp


Varamedlemmer:

Frode Sørensen

Gunnar Svendsen

Ragnar Andreassen


Daglig leder:

Tormod Kristiansen, tlf 930 37 883

Vaktmester:

Svend Dyhre, tlf 908 03 350


Hannestad Terrasse har en fast ansatt daglig leder som i hovedsak har ansvar for vedlikehold av innvendige og utvendige fellesareal, samt den daglige driften av borettslaget. Hvis du merker at noe i fellesarealene ikke fungerer, kan du ringe han. Daglig leder har ikke noe ansvar for det som er inne i hver enkelt leilighet.

Arbeidstiden er fra kl. 7.30 – 15.30 alle hverdager, og har sitt kontor i kjelleren i Skogholtet 25.

Det gås ukentlige runder for tømming av avfall på uteareal.