Plassering og henting

Papir og papp

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver fjerde uke. HUSK papir og papp må ikke være pakket inn i plast.


Husholdningsavfall

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver uke. HUSK å pakke matavfall godt inn slik at vi unngår ubehagelig lukt.


Glass- og metallemballasje

Sarpsborg Kommune har ingen god løsning for borettslag av vår størrelse.


Plast

Sarpsborg Kommune har ingen løsning for borettslag av vår størrelse.


Oppbevaring

Det følger en bod med til hver leilighet. Leiligheter i 3. og 2. etasje, samt noen få leiligheter i 1.etasje har sin bod i mellomgangene (første underetasje). Øvrige leiligheter har sin bod i kjellergangene.


Oppbevaring i fellesareal

Det er helt ulovlig å sette fra seg saker i ganger i 1. og 2. underetasje, med unntak av plasser som er spesielt merket. Hvis man har behov for midlertidig oppbevaring må man benytte terrassene til det. Man kan også plassere saker midlertidig i selve oppgangen, f.eks i kjelleren under trappen, men det må da være etter avtale med de som er involvert i trappevask i denne etasjen og kun for kortere tidsperioder.