Hannestad Terrasse har en fast ansatt daglig leder som i hovedsak har ansvar for vedlikehold av innvendige og utvendige fellesareal, samt den daglige driften av borettslaget. Hvis du merker at noe i fellesarealene ikke fungerer, kan du ringe han. Daglig leder har ikke noe ansvar for det som er inne i hver enkelt leilighet.

Arbeidstiden er fra kl. 7.30 – 15.00 alle hverdager, og har sitt kontor i kjelleren i Skogholtet 25.

Det gås ukentlige runder for tømming av avfall på uteareal.

Styreleder

John Laurits Færaas

tlf 90216114

Send e-post

Skogholtet 12

Daglig leder

Tormod Kristiansen

tlf 93037883

Send e-post

Skogholtet 25

Vaktmester

Svend Dyhre

tlf 90803350

Send e-post

Skogholtet 7

Post til styret

Skogholtet 25

Send e-post

Styremedlem

Kari Berg

tlf 41104540

Send e-post

Skogholtet 24

Styremedlem   

Lars-Erik Pettersen

tlf 90122168

Send e-post

Skogholtet 28

Styremedlem


tlf


Skogholtet

Styremedlem

Kari Gustavsen

tlf 47244775

Send e-post

Skogholtet 13

Styremedlem

Kjell Pedersen

tlf 92640369

Send e-post

Skogholtet 8

Varamedlem

Solveig Hovde Martinsen

tlf 95189224

Send e-post

Skogholtet 19

Varamedlem

Ragnar Andreassen

tlf 47823727

Send e-post

Skogholtet 17

Varamedlem

Bjørn Kvarekval

tlf 90650051

Send e-post

Skogholtet 10