Til hver boenhet hører det en parkeringsplass i garasjen, merket med oppgang og leilighetsnummer. Denne plassen må betales for, selv om man ikke har bil. Parkeringsplassen koster 250 kroner per måned og innkreves sammen med felleskostnadene. Hvis man har flere biler, må man selv ordne plass til de resterende bilene (ta kontakt med daglig leder). Beboere skal ikke bruke gjesteparkeringsplassene.

I garasjen i den øvre blokkraden er det for få parkeringsplasser i forhold til antall boenheter. Dette skyldes at dette området inneholder et tilfluktsrom som tar opp en stor del av den tilgjengelige plassen. De to boenhetene som ikke har plass i det øvre garasjeanlegget har parkeringsplass i det nedre garasjeanlegget. I nedre garasjeanlegg er det ca. 30 ekstra parkeringsplasser, som blir leid ut av borettslaget ved behov.

Hvis man ikke har bil, kan man leie ut parkeringsplassen som følger med enheten (fremleie). Man må ordne oppgjøret selv. Parkeringsplasser som tilhører borettslaget er merket med en «B» og skal kun brukes etter avtale.

Det er mulig å leie parkeringsplass for mopeder/motorsykler i det nedre garasjeanlegget. Månedlig leie for dette koster 125 kroner, og betales sammen med felleskostnadene.

Garasjeportene er tidsstyrt og stenger automatisk kl. 21.00 og åpnes kl. 06.00. De kan åpnes med nøkkel (samme nøkkel som garasjedørene), fjernkontroll eller mobiltelefon. Fjernkontroll og mobilåpning kan ordnes gjennom daglig leder. Hvis man opplever feil ved garasjeportene, bør man kontakte daglig leder.

Parkering foran blokkene er ikke tillatt, bortsett fra ved nødvendig av- og pålasting, begrenset til 15 minutter. Ved overtredelse kan man bli ilagt en kontrollavgift på 600 kroner, innkrevd fra forretningsførers kontor og eventuelt inkasso.


Dispensasjon

Noen av dere vil i kortere eller lengre perioder ha behov for å kunne parkere i mer enn 15 minutter foran blokkene. I så fall kan dere søke om dispensasjon. Dersom den innvilges, vil dere få et dispensasjonsbevis som må plasseres godt synlig i bilen.

Eksempel på hva som kan ansees som dispensasjonsgrunn :

1. Bevegelseshemming (NB ! Dispensasjonsbevis fra parkeringsbestemmelsene utstedt av offentlige organer gjelder ikke på privat område. Det må søkes om egen dispensasjon fra borettslaget.)

2. Flytting

3. Oppussing

Firmabiler (biler med firmalogo) kan parkere utenfor blokkene mens arbeidet pågår mandag-fredag i tidsrommet 07.00 – 16.30 uten dispensasjon. Hjemmesykepleien har dispensasjon­­.

Husk at kontrolløren ikke vil ta hensyn til noe annet enn hvor lenge kjøretøyet står parkert og til event. dispensasjonsbevis. Han noterer seg første og andre gang han ser bilen. Hvis det er mer enn 15 minutter mellom første og andre gang, skriver han ut en kontrollavgift og legger på ruten. Kjøretøyet blir også fotografert som bevis.

Hvis dere trenger dispensasjon – ta kontakt med daglig leder.

Veiene må aldri blokkeres. Det kan være kritisk hvis ambulanse, brannbil eller lignende skal frem. Foran hver blokkrad er det en eller to snuplasser. Disse plassene skal aldri blokkeres av hensyn til ambulanser, store lastebiler og andre som har behov for snu bilen. På plasser merket all stans forbudt /snuplass gjelder ikke 15 min. regelen og man ilegges kontrollavgift umiddelbart.

Gjesteparkeringen er reservert for besøkende. Beboere kan ikke parkere sine biler her i mer enn en time. Dersom dette ikke blir overholdt, vil det først bli gitt en advarsel, deretter vil det bli ilagt en kontrollavgift.

Kjøring foran blokkene skal ikke forekomme hvis det ikke er helt nødvendig. Når man må kjøre inn foran blokkene skal man ta hensyn til at det ferdes barn i området og holde lav fart. Høyeste tillatte hastighet på lagets veier er 20 km i timen.

 

Vaskeplass

Ved garasjeporten til nedre blokkrad er det en plass til bilvask. Der finner du en vannslange og strømtilgang, slik at du kan støvsuge bilen din. De første plassene på høyre side innenfor porten er reservert for støvsuging og andre mindre støyende oppgaver.

Av hensyn til beboere over denne plassen, er det viktig å ikke la bilen gå på tomgang (eksos stiger rett opp til terrassene over plassen og inn i vinduene) eller utføre støyende reparasjoner her.

 

Intern TV-anlegg (overvåking av garasjeanlegg)

Hvis det skjer hærverk, tyveri eller lignende i garasjen, bør beboerne rapportere det til daglig leder eller styreleder så snart som mulig. Dette gjør det mulig for oss å undersøke opptakene for å finne ut hva som har skjedd.

 

Rom for oppbevaring av dekk

Alle kan lagre dekkene sine i ett eget rom innerst i nedre garasjeanlegg. (Rom med store tredører.) Garasjenøkkelen brukes til å låse opp denne døren. HUSK å merke dekkene dine med navn og leilighetsnummer. All lagring skjer på eget ansvar.

 

Portåpnere

Borettslaget selger portåpnere til garasjeanlegget til en pris på 1500 kr (prisen kan variere basert på innkjøpskostnader). Hvis man senere ikke ønsker å beholde portåpneren kan man få tilbake pengene fra borettslaget. For å få refundert sitt utlegg må kvittering fremvises. Hvis en portåpner blir ødelagt refunderes ikke depositumet. Defekte portåpnere skal alltid returneres slik a depositum kan nullstilles.

Borettslaget har også et GSM-key system til å åpne garasjeportene ved hjelp av mobiltelefonen. Tjenesten er gratis og krever kun at man registrerer sitt mobilnummer hos daglig leder.