Til hver leilighet hører det en garasjeplass. Den er merket med oppgang og leilighetsnummer. Denne plassen må man betale for enten man disponerer bil eller ikke.

Alle plasser i nedre garasjeanlegg er løpende nummerert.

En garasjeplass koster 250 kr. pr. måned og innkreves sammen med felleskostnadene. Hvis man disponerer mer enn en bil, skal man selv sørge for å skaffe garasjeplass til de øvrige bilene. (Kontakt daglig leder.) Beboere skal ikke benytte gjeste-plassene !

I garasjene i øvre blokkrad er det to garasjeplasser for lite i forhold til antall leiligheter. Her opptar tilfluktsrommet en stor del av tilgjengelig plass. De to leilighetene som mangler plass i øvre garasjeanlegg har garasjeplass i nedre garasjeanlegg. I garasjene i nedre blokkrad har vi ca 30 flere garasjeplasser, enn det er leiligheter. Borettslaget leier ut disse plassene ved behov.

Hvis man ikke disponerer bil kan man avtale å leie bort garasjeplassen som følger leiligheten, såkalt fremleie. Man må da ordne oppgjøret selv.

Garasjeplasser som tilhører borettslaget er merket med en ”B”. Disse skal kun brukes etter avtaler. 

I nedre garasjeanlegg kan man leie plass for mopeder/motorsykler. Månedlig leie av plass for mopeder/motorsykler i MC-bod:      125 kr

Leie for disse plassene betales månedlig sammen med felleskostnadene.

Portene til garasjeanlegget er tidsstyrte og stenges automatisk kl. 21.00 og åpnes kl. 06.00. Man kan enten åpne dem med nøkkel (samme nøkkel som til garasjedørene) , fjernkontroll eller åpne med mobiltelefon. Fjernkontroll og mobilåpning kan ordnes via daglig leder. Hvis man opplever feil ved garasjeportene bør man kontakte daglig leder.

Parkering foran blokkene er ikke tillatt, unntatt for nødvendig av – og pålasting, tidsbegrenset til 15 minutter. Ved overtredelse kan man bli ilagt en kontroll­avgift på 600 kr. Avgiften blir innkrevd fra forretningsførers kontor, om nødvendig blir inkasso brukt.


Dispensasjon

Noen av dere vil i kortere eller lengre perioder ha behov for å kunne parkere i mer enn 15 minutter foran blokkene. Dere kan søke om dispensasjon. Hvis den innvilges vil dere få et dispensasjonsbevis som skal legges godt synlig i bilen.

Eksempel på hva som kan ansees som dispensasjonsgrunn :

1. Bevegelseshemming (NB ! Dispensasjonsbevis fra parkeringsbestemmelsene utstedt av offentlige organer gjelder ikke på privat område. Det må søkes om egen dispensasjon fra borettslaget.)

2. Flytting

3. Oppussing

Firmabiler (biler med firmalogo) kan parkere utenfor blokkene mens arbeidet pågår mandag-fredag i tidsrommet 07.00 – 16.30 uten dispensasjon. Hjemmesykepleien har dispensasjon­­.

Husk at kontrolløren ikke vil ta hensyn til noe annet enn hvor lenge kjøretøyet står parkert og til event. dispensasjonsbevis. Han noterer seg første og andre gang han ser bilen. Hvis det er mer enn 15 minutter mellom første og andre gang, skriver han ut en kontrollavgift og legger på ruten. Kjøretøyet blir også fotografert som bevis.

Hvis dere trenger dispensasjon – ta kontakt med daglig leder.

Veiene må aldri blokkeres. Det kan være kritisk hvis ambulanse, brannbil eller lignende skal frem. Foran hver blokkrad er det en eller to snuplasser. Disse plassene skal aldri blokkeres av hensyn til ambulanser, store lastebiler og andre som har behov for snu bilen. På plasser merket all stans forbudt /snuplass gjelder ikke 15 min. regelen og man ilegges kontrollavgift umiddelbart.

Parkeringsplassen foran barnehagen og i bakken er forbeholdt gjester. Beboere kan ikke la bilene sine stå her mer enn en time. Hvis dette ikke overholdes vil man i første omgang få en advarsel og deretter ilegges det kontrollavgift.

Kjøring foran blokkene skal ikke forekomme hvis det ikke er helt nødvendig. Når man må kjøre inn foran blokkene skal man ta hensyn til at det ferdes barn i området og holde lav fart. Høyeste tillatte hastighet på lagets veier er 20 km i timen.

 

Vaskeplass

Ved garasjeporten foran nedre blokkrad er det en bilvaskeplass. Her finner du en vannslange, samt tilgang til strøm slik at du kan støvsuge bilen. De første plassene på høyre side innenfor porten er reservert til støvsuging og andre mindre støyende operasjoner.

Av hensyn til beboere over denne plassen er det viktig å ikke la bilen gå på tomgang (eksosen kommer rett opp på terrassene over plassen og inn vinduene) eller foreta støyende reparasjoner her.

 

Intern TV-anlegg (overvåking av garasjeanlegg)

Systemet ble oppgradert høsten 2019. Ved hærverk/tyveri eller lignende i garasjene, er det viktig at beboerne melder fra til daglig leder eventuelt styreleder så fort som mulig. Da kan vi gå tilbake på opptakene og se hva som har skjedd.

 

Rom for oppbevaring av dekk

Alle kan lagre dekkene sine i ett eget rom innerst i nedre garasjeanlegg. (Rom med store tredører.) Garasjenøkkelen brukes til å låse opp denne døren. HUSK å merke dekkene dine med navn og leilighetsnummer. All lagring skjer på eget ansvar.

 

Portåpnere

Man kan anskaffe portåpnere til garasjeanlegget hos borettslaget. Prisen på disse er for tiden kr 1500 (avhengig av hva borettslaget har kjøpt dem for). Borettslaget har ingen fortjeneste på formidlingen av portåpnere.

Hvis man senere ikke ønsker å beholde portåpneren kan man få tilbake pengene fra borettslaget. For å få refundert sitt utlegg må kvittering fremvises.

Hvis en portåpner blir ødelagt refunderes ikke depositumet. Defekte portåpnere skal alltid returneres slik a depositum kan nullstilles.

Borettslaget har også et GSM-key system til å åpne garasjeportene ved hjelp av mobiltelefonen. Tjenesten er gratis og krever kun at man registrerer sitt mobilnummer hos daglig leder.