Hva er andelseiers vedlikeholdsområde (vedtekter §5-1)

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, kraner, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, elektriske ledninger med tilbehør, varmekabler, låser, nøkler, inventar, innvendige flater (tak, vegger og gulv), overflatevedlikehold av balkonger/terrasser, sanitærutstyr inklusive vannklosett, vasker, installasjoner (slik som oppvaskmaskiner/ vaskemaskiner), brannslukkingsutstyr. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, kraner, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, elektriske ledninger med tilbehør, varmekabler, låser, nøkler, inventar, sanitærutstyr inklusive slikt som vannklosett, vasker, installasjoner (slik som oppvaskmaskiner /vaskemaskiner), brannslukkingsutstyr, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseier har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning.  Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.

(4) Andelseier er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseier skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseier straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.

(7) Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor andelseiers bruksenhet eller i utstyr som ligger under andelseiers vedlikeholdsplikt, jfr. 5-1, pliktes dekket av andelseier.

(8) Oppdager andelseier skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseier straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(9) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.


Hovedstoppekran

Plasseringen av hovedstoppekranen varierer i leilighetene, men den befinner seg som oftest i kjøkkenbenken. I noen tilfeller er den plassert på badet i rørkassen. Det er viktig å være oppmerksom på hvor hovedstoppekranen befinner seg i tilfelle en lekkasje oppstår. Hvis du oppdager tegn på fuktskade i tak eller vegger, bør du umiddelbart kontakte daglig leder.


Avløpssystem

Over tid vil avløpsrør gro igjen hvis forebyggende vedlikehold ikke blir utført. Vedlikehold av avløpsrør tilhørende andelseiers leilighet og kostnaden ved dette er andelseiers ansvar. Rens sluket på badet jevnlig for hår og såperester. Ikke hell stekefett i utslagsvasken, men la det kjølne og skrap det av i søppelen. Det er også anbefalt å bruke «Rørleggerens avløpsåpner» (eller lignende) til forebyggende vedlikehold. Dette kan kjøpes hos et rørleggerfirma. Plumbo i pulverversjon er ikke anbefalt!

Ved tette avløp, kan stakebånd lånes av borettslaget. Det anbefales likevel høytrykkspyling eller soilrens av avløpsrør da staking kun er en midlertidig løsning. Kostnaden ved dette må dekkes av andelseier og kan bestilles fra Stig Henriksen ved « Høytrykk og vedlikeholdservice» på tlf 913 03880.

– Pris for høytrykkspyling av avløpsrør innenfor ordinær arbeidstid:  kr 3.535,-

– Tillegg for utrykning utenom ordinær arbeidstid: kr 2.188,- (2 timer inkludert) Prisene er inkl. mva. pr jan. 2023.


Nedløpsrør på terrasse

Det er andelseiers ansvar å sørge for at nedløpsrør på terrassen ikke tetner. Borettslaget har stakebånd som kan lånes, men man kan også forsøke å fjerne blokkeringen med en vannslange med høyt trykk rett i røret. Daglig leder er tilgjengelig for hjelp dersom det er nødvendig.


Overløpshull på terrasse

Det er viktig at overløpshullet ved vannrennen under terrassekassen ikke blir tettet. Dette hullet er montert med en halvmåne for å hindre vannlekkasje til underliggende terrasser, samt minimerer risikoen for vannskade forårsaket av eventuelle tette nedløpsrør.

Last ned:  Andelseier og borettslagets vedlikeholdsansvar

 

Beis og maling

Hvis man selv ønsker å flikke på områder hvor maling flasser av eller lignende kan man få maling fra borettslaget. Det gjelder betong tak, vegger og terrassekasser, samt treverk på vegg.

Borettslaget har delt ut beis til alle utsider på bord under terrassekassene. Videre har alle beboere fått tilbud om å kjøpe beis til innsiden av disse bordene. Borettslaget selger ikke lenger denne typen beis, men den kan kjøpes i alle fargehandlere. Fargekoden er 2005G80Y. På ubehandlede bord bør man først påføre ett strøk grunnbeis og deretter to strøk oljedekkbeis. (Event. ett strøk grunnbeis tilsatt farge og ett strøk dekkbeis.)

Borettslaget vil påta seg å beise og male vegger og tak, samt terrassekasser på fastsatt intervall. Hvis man selv ønsker å beise oftere, skal man benytte følgende produkter :

 

Grå rundt vinduer S5000-N Flügger Wood Tex 3. Uteakrylat

Grå på kledning S2002-Y Flügger Wood Tex 3. Uteakrylat

Hvit på selve vinduskarmene 0502 Eggehvit Oljedekkbeis

Malingen kan kjøpes på Flugger.

Her igjen må vi advare mot å velge andre produkter fordi det kan medføre problemer senere.

Betongen må aldri males med annen maling enn den man får fra borettslaget.

 

 

Terrassegulv

Vedlikehold/reparasjon Sikafloor 360/363 

På terrassegulvene er det først påført et strøk primer, deretter et strøk sikafloor 360 (belegg) og så et strøk Sikafloor 363 (topplakk.) Hvis man er uheldig og forårsaker skader i belegget bør disse utbedres for å unngå vanninntregning i betongen. Skader i topplakken er kun av estetisk betydning, mens skader som går tvers igjennom må utbedres. Hvis du er i tvil om hvilken type skade du har og hva du bør gjøre med den, bør du kontakte borettslaget. Hvis man selv forårsaker skader i sitt gulvbelegg eller ønsker å legge fliser er der viktig at følgende fremgangsmåte og produkter benyttes. Hvis man ikke gjør det kan man risikere at garantien på gulvet opphører og man kan bli holdt ansvarlig for fuktighet i tak i underliggende leilighet.


Utbedring av skader

Fjerning av gammelt løst belegg. Rengjøring/avfetting og aktivering av sårflaten med Colma Rensevæske. Eventuelt gjenværende primer mattslipes. Skadene primes med Sikafloor 156. Påføres kun på skadene og ikke på eksisterende belegg. Skader fylles med Sikafloor 355 slik at overflaten flukter med eksisterende belegg. Flekkmales med Sikafloor 357 N. Ønskes hele gulvet malt etter utført reparasjon følges anvisninger i punkt 2.

Man kan også reparere små skader ved å påføre Sikafloor 400 med en liten pensel. Overflater som skal males/påføring av et oppfriskningsstrøk.

Rengjøring av overflaten med fortynnet Sika pH 14. Deretter avfettes og aktiveres overflaten med Colma Rensevæske. Umiddelbart etter at Colma Rensevæske har fordunstet fra overflaten males 1 strøk med Sikafloor 357 N.


Overflater som skal fliselegges

Rengjøring av overflaten med fortynnet Sika pH 14. Eventuelle skader utbedres med Sikadur 31. Deretter avfettes og aktiveres overflaten med Colma Rensevæske. Umiddelbart etter at Colma Rensevæske har fordunstet fra overflaten males 1 strøk med Sikafloor 400. Forbruk ca. 0,5 – 0,7 kg/m2.Det legges deretter 1 strøk til og dette avstrøes umiddelbart med kvartssand 0,7 – 1,2 mm til metning. Overskuddssand fjernes før legging av fliser.Flislim for utvendig bruk. NB!! flislim må ikke inneholde løsemidler. Man kan beregne at materialkostnadene påløper seg til ca 140 kr. pr. kvm.Sikafloor 400 og andre Sika produkter kan kjøpes på de fleste byggvarehus, f.eks hos Slorer.


Vedlikeholdsveiledning vinduer.

Bruksanvisning vinduer.

Bruksanvisning dørtelefoni