Hva er borettslagets vedlikeholdsområde  (vedtekter §5-2):

– Alle fellesareal (oppganger, garasjeanlegg, bodganger, felles elektriske installasjoner, samt felles vann og avløpsrør)

– Alle utvendige vegger og tak

– Ytterdører til leilighet (herunder vrider og låsekasse, samt tetningslister)

– Vindusglass

– Terrassegulv, terrassevegger, terrassekasse og bord under terrassekassene

– Avløpsrør mellom terrassene

– Dørtelefonianlegg

– Bredbåndanlegg

– Bodganger, vegger og dører til boder(herunder beslag for feste av hengelås, men ikke hengelås), samt elektrisk installasjon for lys i bod

– Postkasseanlegg

I forbindelse med arbeider på det som er borettslagets vedlikeholdsområde har borettslaget et ansvar i forbindelse med skader som blir gjort på andelseiers område. Eks. skader i parkett som en følge av at leverandør er uforsiktig er borettslagets ansvar. Borettslaget vil i sin tur forsøke å sikre seg at leverandør må bekoste utbedring, men hvis det mislykkes har borettslag et ansvar i forhold til andelseier. Det samme gjelder hvis arbeide vedrørende det som er borettslagets vedlikeholdsområde blir uakseptabelt dårlig utført eller forsømt. Da kan andelseier kreve økonomisk kompensasjon, i form av redusert felleskostnad, eller i svært graverende tilfeller bestille arbeidene og sende regningen til borettslaget.

Vedlikehold på det som sorterer under borettslagets vedlikeholdsområde kan bli utført på dugnad eller som et spleiselag. Om man velger dugnad eller innleide firma som finansieres med felleskostnadene, avhenger i stor grad av borettslagets økonomi og hva det sittende styret finner mest forsvarlig.

Daglig leder har i sin stilling kun ansvar for å ivareta det som er borettslagets vedlikeholdsområde og skal ikke utføre arbeide som sorterer inn under den enkelte andelseiers vedlikeholdsansvar.