Hannestad Terrasse er tilknyttet  Telenor, tidligere Canal Digital. Anlegget ble påbegynt i 2001 og ble overtatt av borettslaget 12.mars- 02. Borettslaget eier selv det interne nettet i og mellom blokkene. Nettet kan benyttes til å motta tv-, radiosignaler og internett.


Kontakter

Det ble montert én multimediakontakt med tre uttak (TV, radio og internett) vederlagsfritt i hver leilighet. Hvis man ønsker flere kontakter, må dette betales av andelseier.   NB ! Å legge opp slike kontakter må utføres av fagfolk.


TV og radio tjenester via kabel

Borettslaget betaler for grunnpakken og internett (Komplett 75) til alle beboere. Styret fornyet fellesavtalen med Telenor i januar 2019.

Pakken inneholder en T-We II dekoder og internett-tilgang med trådløs ruter i alle leiligheter. Veiledningshefte  kan lastes ned her. I tillegg til grunnpakken kan man velge inntil 15 kanaler fra programpakken «Valgfrie kanaler» (se telenor.no for oppdatert oversikt). Utstyret som ble levert (dekoder, trådløs ruter og modem) følger leiligheten og tilhører Telenor Norge AS. Ved flytting er det andelseiers ansvar å sørge for at utstyret blir overlevert til ny eier.

Andelseier står økonomisk ansvarlig for utstyr som blir borte.

Andre programpakker bestilles via kundesenter på telefon 915 09000.

 

Når feil oppstår

Hannestad Terrasse har egen serviceavtale med Telenor på det interne anlegget. Sjekk først at alle plugger står i og at ikke kablene ligger i klem. Snakk helst med noen i oppgangen og finn ut om de også har samme feilen.


Før man kontakter kundeservice, forsøk dette:

Ved feil på TV-signaler:

Gjør dekoderen strømløs i 2 minutter. Hvis dette ikke fungerer, gå videre til neste punkt. Nullstill dekoderen til fabrikkinnstillinger.

Ved feil på internett:

Gjør modem og trådløs ruter strømløs i 2 minutter. Start tilknyttede enheter på nytt (PC, Mac, mobil, nettbrett o.l.)

Hvis dette ikke fungerer, kontakt Telenors kundeservice på telefon 915 09000 for å melde feil.


Internett via TV-kabel

Alle produktene gir deg tilgang til internett til en fast pris pr. måned. Det løper ingen tellerskritt, og du er alltid tilkoblet til internett når datamaskinen din er på. De oppgitte prisene er inkludert rabatt (Komplett 100) og gratis e-postadresse på online.no. Pr 28. juni 2021 er tilbudene som følger:

Komplett 100 (inkludert i felleskostnadene)

Hastighet 100/10 Mbps. Gratis.

Bredbånd 200

Hastighet 200/20 Mbps. 199,- kroner pr måned uansett bruk.

Bredbånd 350

Hastighet 350/30 Mbps. 289,- kroner pr måned uansett bruk.

Bredbånd 600

Hastighet 600/50 Mbps. 599,- kroner pr måned uansett bruk.

Bredbånd 1000

Hastighet 1000/50 Mbps. 749,- kroner pr måned uansett bruk.

Ved spørsmål eller bestilling ring Telenor på  915 09000Bredbåndstelefoni

Borettslagets Komplett-avtale med Telenor gir rabatt på IP-telefoni (fasttelefon via TV-kabel). For bestilling, ring kundeservice på tlf 915 09000.

Abon.pris: kr 199,- pr mnd.

Merk: Trygghetsalarmer fungerer ikke med IP-telefon.