Plassering og henting

Papir og papp

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver fjerde uke. HUSK papir og papp må ikke være pakket inn i plast.


Husholdningsavfall

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver uke. HUSK å pakke matavfall godt inn slik at vi unngår ubehagelig lukt.


Glass- og metallemballasje

Én container på avfallsplass 1 ( se bilde).


Plast

Sarpsborg Kommune har ingen løsning for borettslag av vår størrelse.


Oppbevaring

Det følger en bod med til hver leilighet. Leiligheter i 3. og 2. etasje, samt noen få leiligheter i 1.etasje har sin bod i mellomgangene (første underetasje). Øvrige leiligheter har sin bod i kjellergangene.


Oppbevaring i fellesareal

Det er helt ulovlig å sette fra seg saker i ganger i 1. og 2. underetasje, med unntak av plasser som er spesielt merket. Hvis man har behov for midlertidig oppbevaring må man benytte terrassene til det. Man kan også plassere saker midlertidig i selve oppgangen, f.eks i kjelleren under trappen, men det må da være etter avtale med de som er involvert i trappevask i denne etasjen og kun for kortere tidsperioder.