Plassering og henting

Papir og papp

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver fjerde uke. Husk at papir og papp ikke skal være innpakket i plast.


Husholdningsavfall

To containere bak hver blokkrad (mellom blokkene, ved dører til garasjene.) Tømmes hver uke. Husk å pakke matavfall godt inn for å unngå ubehagelig lukt.


Glass- og metallemballasje

Én container på avfallsplass 1 ( se bilde).


Plast

Sarpsborg Kommune har ingen løsning for borettslag av vår størrelse. Plast må derfor kastes i container for vanlig husholdningsavfall.


Oppbevaring

Det følger en bod med til hver leilighet. Leiligheter i 3. og 2. etasje, samt noen få leiligheter i 1.etasje har sin bod i mellomgangene (første underetasje). Øvrige leiligheter har sin bod i kjellergangene.


Oppbevaring i fellesareal

Det er ikke tillatt å plassere ting i ganger i 1. og 2. underetasje, bortsett fra på merkede områder. Midlertidig oppbevaring må skje på terrassene eller i oppgangen under trappen etter avtale med de som er involvert i trappevask, men kun for kortere tidsperioder.