Blokkene består av fem etasjer pluss kjeller, som rommer garasjer og et tilfluktsrom innerst i øvre blokkrad.


Leilighetsnummer

I forskjellige sammenhenger brukes leilighetsnummer i borettslaget. Følgende system brukes:

3.etg.  31 og 32

2.etg.  21 og 22

1.etg.  11, 12, 13 og 14 (13 og 14 er alltid hybelleiligheter)

1.underetg. 011 og 012

2.underetg. 021 og 022

Leiligheten som har 1 som siste siffer ligger til venstre, leiligheten som har 2 som siste siffer ligger til høyre, sett fra forsiden av blokkene. 


Leilighetstyper

Det er mange forskjellige typer leiligheter i blokkene og de varierer i størrelse fra den minste på 47 m² til den største på 111 m².
3.etg. (Leilighetstype I) | tegning

I 3.etg. er alle leilighetene like.

Antall rom  : 3

Leieareal   : 69 m²

Terrasse   : Østvendt og vestvendt
2.etg. (Leilighetstype H) | tegning

I andre etasje er alle leilighetene av samme type og like store.

Antall rom  : 4

Leieareal  : 86 m²

Terrasse  : Østvendt og vestvendt
1.etg (Leilighetstype F, G, J, og K)

I første etasjer finner vi flere forskjellige leiligheter. I endeoppgangene på hver blokk ligger det tre leiligheter i 1. etg. (type F, J og K.)

I de andre oppgangene er det kun to leiligheter i 1. etg.(type F og G.)

I endene er den største leiligheten i 1. etg. (type G) delt opp i to mindre leiligheter, kalt hybelleiligheter (type J og K). Den ene med terrasse mot øst og den andre med terrasse mot vest. Det finnes 24 hybelleiligheter i blokkene.


Leilighetstype F: | tegning

Antall rom  : 3

Leieareal  : 90 m²

Terrasse:  : Østvendt og vestvendt


Leilighetstype G : | tegning

Antall rom  : 4

Leieareal  : 103 m²

Terrasse  : Østvendt og vestvendt


Lelighetstype J : | tegning

(Hybelleilighet)

Antall rom  : 2

Leieareal  : 53 m²

Terrasse  : Vestvendt


Lelighetstype K : | tegning

Antall rom  :

2 Leieareal  : 47 m²

Terrasse  : Østvendt1.underetg. (Leilighetstype C og D)

Leilighetene i 1. underetasje er like bortsett fra i endeoppgangene på hver blokk.

I hver endeoppgang finner vi en leilighet (type C) på 111 m². Totalt finnes det 12 slike leiligheter og det er de største leilighetene i blokkene.


Leilighetstype C: | tegning

Antall rom  : 5

Leieareal  : 111 m²

Terrasse:  : Vestvendt.

Ikke terrasse på østsiden, men utgang rett på bakken


Leilighetstype D: | tegning

Antall rom  : 2

Leieareal  : 72 m²

Terrasse  : Vestvendt
2. underetg. (Leilighetstype A og B)

Leilighetene i denne etasjen er identiske bortsett fra i endeoppgangene hvor det er vindu på soverom og kjøkken i blokkenes gavl. På grunn av mangel på vindu i det ene soverommet, er leilighetstype B en 2-roms leilighet, mens leilighetstype A, som har vindu i dette rommet, er en 3-roms leilighet.


Lelighetstype A: | tegning

(Med to vinduer i gavlen)

Antall rom  : 3

Leieareal  : 80 m²

Terrasse  : Vestvendt


Lelighetstype B: | tegning

Antall rom  : 2

Leieareal  : 80 m²

Terrasse  : Vestvendt