Valgkomitèen skal på vegne av andelseierne finne motiverte og kompetente kandidater til verv i styret, underutvalg eller komitéer.

Komitéens arbeid skjer på oppdrag fra generalforsamlingen og skal bidra til en best mulig forvaltning og styring av borettslagets interesser.

Som en del av komitêens internkontrollrutiner er det i 2020 utarbeidet retningslinjer og rutiner for komitêens arbeid.

Leder

Terje Engvik tlf 95220128

valgkomiteen@hannestadterrasse.no

Skogholtet 8


Medlem

Eva Gretland tlf 97142058

Skogholtet 12


Medlem

Ragnar Jensen tlf 97718019

Skogholtet 10