Hannestad Terrasse og Sfty AS har inngått en avtale om installasjon av felles brannvarsling i samtlige fellesområder i borettslaget. Dette tiltaket har blitt implementert med sikte på å øke tryggheten til samtlige beboere. Med dette systemet på plass vil det garanteres at samtlige beboere vil bli varslet ved brann i fellesområdene.


Styret tilbyr tilsvarende løsning til alle andelseiere
Mer om løsningen

Med den nye smarte røykvarsleren får du en varsler som er seriekoblet med andre Sfty røykvarslere i din leilighet. Dersom flere beboere i oppgangen også velger en Sfty-løsning, vil røykvarslerne i din leilighet kunne kommunisere med naboenes varsler. Dette vil sikre at du alltid blir varslet ved røykutvikling både i din egen leilighet og i naboleiligheten.

Desto flere som velger en Sfty-løsning, desto bedre vil dekningen og den kollektive beskyttelsen bli. Det er satt en forsinkelse for eskalerende alarmer i din leilighet og i naboleiligheter, slik at beboere har tid til å håndtere situasjonen i sin egen leilighet før alarmen eskalerer til andre leiligheter i oppgangen. Ved røykutvikling i en leilighet vil systemet også varsle en FG-godkjent alarmstasjon, som vil forsøke å kontakte beboerne for å avklare behovet for å varsle brannvesenet.

I en reell brannsituasjon vil alle røykvarslere i brannsonen utløse en sirene, og beboerne vil få varsling via Sfty-appen og/eller SMS med tilhørende evakueringsplan.

Hvordan bestille:

Bestill på epost til tormod@hannestadterrasse.no
1 stk, kr 1538,-
2 stk, kr 3076,-
3 stk, kr 4614,-

Det anbefales 1 stk pr 60 kvm.
Månedspris: kr 131,-

Engangskostnaden skal betales direkte til Sfty, enten via Vipps eller at Sfty sender deg en faktura. Abonnementskostnaden administreres av borettslaget og legges til felleskostnadene.


Hva får du:

• Det blir færre falske alarmer med alarmstasjon og smart eskalering (forsinkelsestid)

• Du vil få informasjon og branninstruks på SMS og/eller via Sfty App

• Slå av og på innbruddsalarm (bevegelsesdetektor)

• Se temperatur og luftfuktighet i leiligheten

• Sette varsling for høy/lav temperatur eller luftfuktighet

• Legge til andre som bor i din leilighet, familie, venner eller hjemmehjelp som bør varsles ved en uønsket situasjon hos deg.

• Benytte de personlige trygghetstjenestene Følg Meg og Hjelp Meg

• Klistremerket til dør/vindu hvor det bekreftes at du er tilkoblet alarmsentral og med nabovarsling


Det er viktig for oss å trygge alle beboere, og vi er helt overbevist at det nye kollektive brannvarslingssystemet vil ivareta sikkerhet for alle beboere på et helt nytt nivå enn tradisjonelle enkeltstående røykvarslere og brannalarmsystem.

Om du ønsker mer informasjon om denne løsningen for felles brannvarsling enn det som her er presentert, kan du gå inn på hjemmesiden til Sfty, www.sfty.no