Hannestad Terrasse har en fast ansatt daglig leder som i hovedsak har ansvar for vedlikehold av innvendige og utvendige fellesareal, samt den daglige driften av borettslaget. Hvis du merker at noe i fellesarealene ikke fungerer, kan du ringe han. Daglig leder har ikke noe ansvar for det som er inne i hver enkelt leilighet.

Arbeidstiden er fra kl. 7.30 – 15.30 alle hverdager, og har sitt kontor i kjelleren i Skogholtet 25.

Det gås ukentlige runder for tømming av avfall på uteareal.

Daglig leder

Tormod Kristiansen   tlf 93037883

tormod@hannestadterrasse.no

Skogholtet 25


Styreleder

Bjørn Thorbjørnsen   tlf 90550332

styreleder@hannestadterrasse.no

Skogholtet 4


Vaktmester

Svend Dyhre          tlf 90550332

svend@hannestadterrasse.no

Skogholtet 7 


Post til styret

Skogholtet 25

styreleder@hannestadterrasse.no


Styremedlem

Gunnar Svendsen  tlf 92888326

gunnar@hannestadterrasse.no

Skogholtet 3


Styremedlem

Kari Gustavsen    tlf 47244775

kari@hannestadterrasse.no

Skogholtet 13

Styremedlem   

Ove Høvik  tlf 95220128

ove@hannestadterrasse.no

Skogholtet 20


Styremedlem

Kjell Pedersen     tlf 92640369

kjell@hannestadterrasse.no  

Skogholtet 8

Styremedlem

Per-Arne Polsrød

Varamedlem

Solveig Hovde Martinsen   tlf 95189224

solveig@hannestadterrasse.no

Skogholtet 19

Varamedlem

Bjørn Kvarekval    tlf 90650051

bjornk@hannestadterrasse.no

Skogholtet 10

Varamedlem

Ragnar Andreassen      tlf 47823727

ragnar@hannestadterrasse.no

Skogholtet 17