Styret hadde konstituerende møte 2.juni 2021 og det nye styret består av følgende medlem valgt på generalforsamling 2021. Vi vil […]
Årets generalforsamling er utsatt til 19.mai, og vil foregå digitalt. Nærmere informasjon med innkalling vil komme senere. Styret.