Styret hadde konstituerende møte 2.juni 2021 og det nye styret består av følgende medlem valgt på generalforsamling 2021. Vi vil […]
Det er vanskelige tider på alle måter. Den varslede generalforsamling 4.mai står i fare for å bli utsatt noen (eller […]