Årets generalforsamling er utsatt til 19.mai, og vil foregå digitalt. Nærmere informasjon med innkalling vil komme senere. Styret.
På grunn av flere rapporterte tilfeller om twistposer som er borte, anmoder vi alle om å låse postkassene. HilsenTormod Kristiansen