På grunn av flere rapporterte tilfeller om twistposer som er borte, anmoder vi alle om å låse postkassene. HilsenTormod Kristiansen
Kommunens container for glass- og metallembalasje er plassert på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes i beholderen? Henteordningen […]