Årets generalforsamling er utsatt til 19.mai, og vil foregå digitalt. Nærmere informasjon med innkalling vil komme senere. Styret.