Kommunens container for glass- og metallembalasje er plassert på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes i beholderen? Henteordningen […]
Barnehagetomt I ekstraordinær generalforsamling 21. februar ble det enstemmig vedtatt at borettslaget skal kjøpe barnehagetomten fra kommunen for takstprisen på […]