I løpet av uke 43 starter vi opp med rigging og bytting av endevegg nord blokk 5, ved oppgang 12. […]
Styret hadde konstituerende møte 2.juni 2021 og det nye styret består av følgende medlem valgt på generalforsamling 2021. Vi vil […]