Det skal på generalforsamlingen i 2021 velges tre nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder. Både styreleder Bjørn Thorbjørnsen og styremedlemmene Per-Arne […]