Det skal på generalforsamlingen i 2021 velges tre nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder. Både styreleder Bjørn Thorbjørnsen og styremedlemmene Per-Arne Polsrød og Ove Høvik trer ut av styret etter endt funksjonstid, som er inntil 6 år.

Varamedlemmene Solveig Hovde Martinsen, Bjørn Kvarekval og Ragnar Andreassen er på valg med ett års funksjonstid.

Øvrige styremedlemmer er Kari Gustavsen, Gunnar Svendsen og Kjell Pedersen. De er valgt for perioden 2020-2022, og derfor ikke på valg i 2021.

Valgkomitéen skal finne kvalifiserte kandidater blant våre andelseiere som er motiverte til å tjenestegjøre som tillitspersoner. Komitéen legger vekt på at vi skal ha tillitsvalgte i alle verv med kvalifikasjoner som er nødvendige for en best mulig forvaltning av borettslaget. Vi er dessuten opptatt av god kjønnsbalanse i styret, og ber spesielt om forslag på kvinnelige kandidater til disse viktige og interessante vervene.

I januar vil alle andelseiere motta et informasjonsskriv med forslagskupong, hvor det inviteres til å fremme forslag på kandidater til borettslagets styre.

Ønsker du selv å stille til valg eller har forslag på en annen god kandidat, sender du ditt forslag til valgkomitéen innen en oppgitt frist.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med valgkomitéens leder på telefon eller e-post til valgkomiteen@hannestadterrasse.no.datasenter.no

 

Vennlig hilsen
Valgkomitéen i HTBL

Lars-Erik Pettersen,
leder (s) Tlf. 90 12 21 68

Monika Dalan (s.)

Terje Engvik (s.)

Category

Comments are closed