Styret hadde konstituerende møte 2.juni 2021 og det nye styret består av følgende medlem valgt på generalforsamling 2021. Vi vil […]