Styret hadde konstituerende møte 2.juni 2021 og det nye styret består av følgende medlem valgt på generalforsamling 2021. Vi vil også passe på å takke de styremedlemmer som gikk av dette året for en god innsats for å holde våre felles boliger i god stand.

Det nye styret består av følgende medlemmer:
Styreleder: John Laurits Færaas
Styremedlem: Kari Berg
Styremedlem: Lars-Erik Pettersen
Styremedlem: Kari Gustavsen
Styremedlem: Kjell Pedersen
Styremedlem: Gunnar Svendsen

Som vara er valgt:
Varamedlem: Solveig Hovde Martinsen
Varamedlem: Bjørn Kvarekval
Varamedlem: Ragnar Andreassen

Styret har som mål å videreføre det gode bomiljøet og den fine jobben som har vært gjort i form av godt vedlikehold og god økonomistyring som har vært gjort gjennom mange år.

Når det gjelder økonomi i borettslaget anses den som fortsatt god og det er en god finansiell situasjon per mai 2021.

For å se hvor innbetaling av felles utgifter går kan dere se dette på følgende graf. Den viser at de store pengene går til kommunale avgifter og betaling av lån/renter, dette utgjør ca 40 % av innbetalt felles utgifter.

Vi står foran en del store vedlikeholds oppgaver også fremover. Det er oppdaget en endevegg med vannskader som vi må ta tak i med det første. Vi jobber med å få inn priser på jobben og kommer tilbake med informasjon når arbeidet kan settes i gang.

Vi vil også se på hva som skal gjøres på området til den gamle barnehagetomten mellom blokkene. Vi vil ferdigstille parkering som vil stilles til disposisjon til våre beboere som vil ha en ekstra parkering. Vi håper dette vil føre til at det ikke er behov for parkering langs veien. Vi ser også på om det er fornuftig å lage et område som kan fungere som møteplass med sittegrupper med mer i området.

Vi vil også fortsette arbeidet med å skifte ut balkongkasser som får saltutslag slik at de mer eller mindre går i oppløsning.
Ønsker alle en fin sommer.

Med hilsen
Styret

Comments are closed