I løpet av uke 43 starter vi opp med rigging og bytting av endevegg nord blokk 5, ved oppgang 12. […]