I løpet av uke 43 starter vi opp med rigging og bytting av endevegg nord blokk 5, ved oppgang 12. Dette kan medføre litt støy og ubehag, men helt nødvendig vedlikehold for å unngå vanninntrengning. I løpet av første del av januar vil det bli oppstart på blokk 6, søndre endevegg ved oppgang 10.
Vi kommer tilbake med nøyaktig oppstart på blokk 6.

Styret har lagt en plan for oppgradering av flere endevegger i løpet av 2022 – 2023.

Vi håper at arbeidet på barnehagetomten kan få oppstart i løpet av november, men dette er avhengig av behandling av søknad i kommunen for tilkobling av avløpsrør på kommunal rørledning. Dette for å sikre god drenering av området.
Samtidig vil vi også bytte ut den øvre trappen på nordsiden av blokk 1 grunnet råte.

Vi tar ikke sikte på å avholde beboermøte i 2021, da det har vært litt usikkerhet i forhold til covid-19.


ØKONOMI
Styret anser den økonomiske situasjonen som god, og ser derfor ikke at det er nødvendig med noen endring av felleskostnadene for 2022.
På grunn av usikkerhet i kostnad på strøm, kan det bli en økning i varmtvannskostnadene.


Hilsen
Styret

Comments are closed