Styret i Hannestad Terrasse ønsker å innkalle alle beboere til et beboermøte hvor vi skal diskutere aktuelle saker som angår […]