Styret i Hannestad Terrasse ønsker å innkalle alle beboere til et beboermøte hvor vi skal diskutere aktuelle saker som angår vårt borettslag. Dette møtet gir oss muligheten til å dele informasjon, diskutere beslutninger og gi alle beboere anledning til å komme med sine synspunkter og forslag.

Møtested: Hannestad Bedehus, onsdag 18. oktober 2023, kl 1800

Møteagenda:
1. SFTY Alarm (brannalarm): Presentasjon av SFTY brannvarslingssystem.
2. Barnehagen: Gjennomgang av status for barnehageprosjektet.
3. Langsiktig vedlikeholds- og sikkerhetsplan
4. Eventuelt – Innspill fra beboere

Møteregler:
• Alle innspill foregår saklig og konstruktivt
• Ikke drøfting av saker som gjelder enkeltpersoner
• Beboermøte er ikke et forum for beslutninger

I tillegg til de nevnte sakene, vil beboerne ha mulighet til å foreslå andre saker som de ønsker å ta opp under møtet. Det er viktig å merke seg at ikke alle forslag vil bli tatt med på agendaen på grunn av tidsbegrensninger. Styret vil vurdere hver enkelt sak basert på dens relevans, antall innsendte forslag, og sakens omfang.

Vi oppfordrer alle beboere til å komme forberedt til møtet og sende inn forslag i forkant, slik at vi kan planlegge møtet mer effektivt.

Fristen for å melde inn saker er satt til torsdag 5. oktober.
Send ditt forslag til styreleder@hannestadterrasse.no eller i borettslagets postkasse i inngang 25.

Vi ser frem til å møte dere alle på beboermøtet og ønsker å oppnå konstruktive diskusjoner for å forbedre vårt flotte borettslag.

Med vennlig hilsen,
Styret

Category

Comments are closed