Kjære beboere, Takk for en vellykket samling på Hannestad bedehus den 18. oktober 2023. Møtet ble gjennomført med en positiv […]