Kjære beboere,

Takk for en vellykket samling på Hannestad bedehus den 18. oktober 2023. Møtet ble gjennomført med en positiv atmosfære og konstruktive diskusjoner. En stor takk til alle som deltok og bidro til et engasjerende møte.

Referatet fra møtet er tilgjengelig som pdf-dokument via følgende link: Referat beboermøte. Vi oppfordrer alle til å ta en titt for å holde seg oppdatert om viktige saker som ble diskutert.

Takk igjen for deres engasjement og deltakelse.

Med vennlig hilsen
Styret

Category

Comments are closed