Kjære beboere, Takk for en vellykket samling på Hannestad bedehus den 18. oktober 2023. Møtet ble gjennomført med en positiv […]
Styret i Hannestad Terrasse ønsker å innkalle alle beboere til et beboermøte hvor vi skal diskutere aktuelle saker som angår […]