Det er vanskelige tider på alle måter. Den varslede generalforsamling 4.mai står i fare for å bli utsatt noen (eller […]
Siden tidenes morgen har folk sagt at vi lever i en usikker tid. Dommedagsprofeter har kommet og gått, men aldri […]