Endelig vår og snart påske! Vi er inne i en flott årstid hvor bomiljøet på Hannestad Terrasse blir grønt og […]
Planer for drift og vedlikehold Styret har nedsatt et arbeidsutvalg for utarbeidelse av en langsiktig sikkerhets- og vedlikeholdsplan, med finansieringsplan. […]