Årets generalforsamling er utsatt til 19.mai, og vil foregå digitalt. Nærmere informasjon med innkalling vil komme senere. Styret.
Det er vanskelige tider på alle måter. Den varslede generalforsamling 4.mai står i fare for å bli utsatt noen (eller […]