Vinteren har vært lang og snørik, og det virker ikke som om kulden slipper taket med det første. Men heldigvis har dagene begynt å bli lengre, med over 3 timer mer dagslys enn ved vintersolverv. Dette er et sikkert tegn på at vi går mot lysere tider!

Som en påminnelse vil vi gjerne informere dere om noen viktige endringer angående avfallssortering her i Hannestad Terrasse.

Kommunen har satt ut beholdere for både matavfall og glass/metallavfall. Disse beholderne er tilgjengelige for alle beboere og er en viktig del av vårt felles ansvar for miljøet og ressursutnyttelse.

Styret vil i løpet av neste uke distribuere kurver til matavfall og en rull med nedbrytbare poser til hver boenhet. Dette vil gjøre det enklere for alle å sortere og kvitte seg med matavfall på en miljøvennlig måte.

Vi har konstatert at avfallsplassen ved platå 3, plassert mellom blokk 4 og 5, har begrenset plass til avfallscontainere. Derfor planlegger vi å gjennomføre gravearbeid når værforholdene tillater det. I mellomtiden oppfordrer vi beboerne i de berørte blokkene til å kaste matavfall og glass/metallavfall på en av de andre avfallsplassene.

Det er også viktig å informere om at kommunen ikke vil gjennomføre en egen ordning for plastavfall her hos oss. Dette skyldes at Sarpsborg Kommune planlegger å innføre en ordning om to år som automatisk sorterer ut plastavfall. Derfor må plastavfall hos oss fortsatt kastes i containeren for vanlig husholdningsavfall.

Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper dette kan medføre og takker for samarbeidet i å opprettholde et rent og ryddig borettslag.

Hilsen
Styret

Comments are closed