Kommunens container for glass- og metallembalasje er plassert på avfallsplass 1 (ved barnehagen).   Hva kan kastes i beholderen? Henteordningen […]
Årets generalforsamling skulle vært avholdt 7. mai, men som tidligere meddelt, ble den utsatt inntil videre.   Nå er det […]