Håper denne hilsenen når dere i gode og solfylte dager! Vi er heldige som har hatt en fantastisk periode med varmt sommervær, og vi håper at alle har hatt muligheten til å nyte solen og deilige utendørsaktiviteter.

Vi ønsker å benytte anledningen til å informere dere om noen viktige oppdateringer angående sikkerheten i vårt borettslag. Vi har nylig installert brannvarslere fra det anerkjente firmaet SFTY i alle fellesarealene. Disse brannvarslerne er en integrert del av vårt brannsikkerhetssystem og spiller en avgjørende rolle i å oppdage og varsle om eventuelle brannfarer.

Brannvern er av aller største betydning, og vi ønsker å minne alle beboere om viktigheten av å følge opp røykvarslere og utføre jevnlig batteribytte. Dette er en enkel, men svært viktig oppgave som kan redde liv og beskytte eiendom. Vi ber dere derfor sjekke røykvarslerne hjemme og forsikre dere om at de fungerer.

Vi har tidligere sendt ut informasjon om brannvarslere fra SFTY, men vi forstår at informasjonen kan ha vært mye å fordøye. Derfor ønsker vi å gi dere en kort oppsummering av fordelene og hvordan dere kan bestille disse brannvarslerne.

SFTY-brannvarslerne er spesielt utformet for å sikre tryggheten i deres eget hjem. Disse varslerne vil ikke bare varsle dere om brann i deres egen leilighet, men de har også en ekstra funksjon som tyverialarm når dere ikke er hjemme (styres via app).
Røykvarsleren blir i tillegg seriekoblet med både borettslagets felles varslingssystem og naboer med samme type varsler. På den måten vil du alltid bli informert/varslet ved røykutvikling både i din leilighet og naboens.

Prisen for hver brannvarsler er satt til kr 1538,-. I tillegg vil det være en månedlig sum på kr 131,- som vil bli lagt inn i felleskostnadene. Vi ønsker å understreke at dette er helt frivillig, men vi ser på det som en stor fordel for både egen og fellesskapets sikkerhet.

Hvis du ikke allerede har bestilt en brannvarsler fra SFTY, oppfordrer vi deg til å vurdere det. For å bestille, vennligst fyll ut bestillingsskjemaet som tidligere ble distribuert, og returner det til oss.

Videre vil vi gjerne minne dere om at det er vår felles plikt å opprettholde trygge forhold i vårt borettslag. Vennligst sørg for at rømningsveier og fellesarealer alltid er ryddige og frie for hindringer. Dette vil bidra til rask og sikker evakuering i tilfelle nødsituasjoner.

 

Barnehagetomten

I tillegg til brannsikkerhet, ønsker vi å oppdatere dere angående arbeidet på barnehagetomten. Som noen av dere kanskje allerede er klar over, har kommunen midlertidig stoppet arbeidet på grunn av en endring. Selv om dette har ført til en forsinkelse, forventer vi fortsatt at prosjektet vil være fullført før sommerferien.

Vi forstår at arbeidet har tatt lengre tid enn forventet, og vi beklager eventuelle ulemper dette har medført. Vi ønsker imidlertid å forsikre dere om at når barnehagetomten er ferdig, vil den bli et flott grøntområde med en nydelig uteplass og tilstrekkelig med parkeringsplasser for beboerne. Dette vil være et verdifullt tilskudd til vårt borettslag og vil gi oss alle flere muligheter til å nyte utendørsaktiviteter og sosialt samvær.

Vi oppfordrer dere til å være tålmodige og forståelsesfulle mens arbeidet pågår. Vi jobber tett sammen med kommunen og utførende entreprenør for å sikre at arbeidet går så raskt og smidig som mulig. Vi vil fortsette å holde dere oppdatert med fremdriften og eventuelle endringer som oppstår.

Til slutt vil vi takke dere for deres tålmodighet og forståelse i denne saken. Vi er heldige som har et engasjert og samarbeidsvillig fellesskap her i Hannestad Terrasse, og det er deres støtte som gjør det mulig for oss å håndtere utfordringer på en effektiv måte.

Hilsen
Styret

Comments are closed