Solen har «snudd» og vi går lysere tider i møte.
Dette gjelder heldigvis også for den nye parkeringsplassen vår. Borettslaget har endelig mottatt godkjenning fra Sarpsborg kommune om å koble oss på det offentlige overvannsnettet. Det har vært en lang og tungrodd prosess, men vi kan nå planlegge for god fremdrift på den nye parkeringsplassen.
Solberg Hage & Anlegg påbegynner videre arbeid så snart det er mulig.
Vi anslår oppstart tidlig vår.

Generalforsamling 2023 er satt til torsdag 4.mai. Lokalet er foreløpig ikke bestemt. Nærmere informasjon blir sendt ut.

Det er fortsatt noen få beboere som ikke har koblet seg til fibernettet. Det er viktig at de tar kontakt med Telenor for å bestille montør før kobbernettet kobles fra. Styret har ikke mottatt noen endelig dato for dette, men det vil bli frakoblet! Kontakt Telenor kundeservice på telefon 915 09000.
NB: Dette gjelder kun for de som fortsatt har en kveil med fiberkabel hengende på terrasseveggen.


Hilsen
Styret

Comments are closed