Forslag til kandidater til styret for perioden 2021-2023 Valgkomitéen i HTBL inviterer til å fremme forslag til kandidater til borettslagets […]
Det skal på generalforsamlingen i 2021 velges tre nye styremedlemmer, inkludert ny styreleder. Både styreleder Bjørn Thorbjørnsen og styremedlemmene Per-Arne […]