Forslag til kandidater til styret for perioden 2021-2023

Valgkomitéen i HTBL inviterer til å fremme forslag til kandidater til borettslagets styre for valg på generalforsamlingen 2021. Ønsker du selv å stille til valg eller har forslag til en annen god kandidat, ber vi deg benytte vedlagte skjema og sende ditt forslag til valgkomitéen innen 31. januar 2021.

  • Det skal fra 2021 velges tre nye styremedlemmer, inkludert styreleder. Styremedlemmene Per-Arne Polsrød og Ove Høvik, samt styreleder Bjørn Thorbjørnsen trer ut av styret etter endt funksjonstid, som er inntil 6 år.
  • Varamedlemmene Solveig Hovde Martinsen, Bjørn Kvarekval og Ragnar Andreassen er på valg med ett års funksjonstid.
  • Styremedlemmene Kari Gustavsen, Gunnar Svendsen og Kjell Arild Pedersen er valgt for perioden 2020-2022, og er derfor ikke på valg i 2021.

Valgkomitéen skal finne frem til kvalifiserte kandidater blant andelseierne som er motiverte til å tjenestegjøre som tillitspersoner. Det vektlegges at borettslaget har tillitsvalgte i alle verv med kvalifikasjoner som er nødvendige for en best mulig forvaltning av borettslaget. Vi er opptatt av god kjønnsbalanse i styret og ber spesielt om forslag til kvinnelige kandidater til disse viktige og interessante vervene. Forslag fremmes ved bruk av vedlagte skjema.

Forslag til kandidater behandles kun av valgkomitéen, og er å anse som konfidensiell informasjon.

Kandidatforslag kan sendes i lukket konvolutt til: Valgkomitéen i Hannestad Terrasse Borettslag, Skogholtet 25, 1715 Yven – eller legges i borettslagets postkasser i oppgangene 24 eller 25.

Ta gjerne kontakt med valgkomitéens leder hvis spørsmål.

Godt nytt år!

Vennlig hilsen
Valgkomitéen i HTBL

Category

Comments are closed