beb

Styret ønsker mer tid til forberedelser av enkelte saker. Blant annet skal vi besøke et annet borettslag i forbindelse med saken «langsiktig vedlikeholds- og sikkerhets plan». Vi har valgt å øke tidsrammen fra to til tre timer da vi har fått flere innspill med ønske om tema fra beboere. Takk for flott engasjement!

Formål med møtet: Styret ønsker å informere om aktuelle saker. Vi ønsker innspill fra og å lytte til beboernes synspunkter om forhold som er viktig for trivsel og trygghet i bomiljøet og utvikling av borettslaget.

 

Tema:

 1. Innledning v/fungerende styreleder
 2. Avtale med leverandør av kabel-TV og bredbånd
 3. Parkering, parkeringskontroll og trafikale forhold
 4. Oppdatering av ordensreglene
 5. Drifts- og beredskapsorganisering
  – Styret, vedlikeholdsleder og øvrige ansatte, leverandører
 6. Langsiktig  vedlikeholds- og sikkerhetsplan
  – Små og store tiltak for bygninger og uteområder, finansiering
 7. Innspill fra beboere før møtet, og tema som beboerne ønsker å ta opp i møtet

 

Kaffe, mineralvann og en godbit.

 

Styret åpner ikke for drøfting av saker som gjelder enkeltbeboere. For å gjennomføre møtet på en god måte, forutsettes at alle innspill foregår saklig og konstruktivt. Når det gjelder skriftlige innspill før møtet, må disse være signert av beboer for å bli behandlet.

Vi ønsker alle velkommen!


Bilkjøring og tomgangskjøring

Styret har fått henvendelser fra beboere ved begge blokkrader, om det som oppleves som unødig mye bilkjøring til og fra innganger, høy fart og unødig tomgangskjøring utenfor blokkene. Vi anmoder alle om å vise hensyn til naboer.

 

Styrets behandling av saker

Saker som ønskes behandlet av styret enten det gjelder forslag til tiltak eller klager, må sendes skriftlig og være signert av beboer. Styret har fast styremøte første onsdag hver måned.

 

Fungerende styreleder

Jon-Aage Furuheim er for tiden permittert som styreleder. Styreleders stedfortreder          Per-Arne Polsrød er inntil videre fungerende styreleder.

 

 • Henvendelser angående borettslaget rettes mandag-fredag kl. 07.30 – 15.30 til vedlikeholdsleder Tormod Kristiansen på tlf. 930 37 883.
 • Styreleder kan kontaktes mandag-fredag kl. 18.00 -20.00 på tlf. 930 37 887. Lørdag, søndag og helligdager skal styreleder kun kontaktes i kritiske situasjoner med fare for liv og helse eller materielle skader på borettslagets eiendom.

 

Vennlig hilsen

styret

Comments are closed