beboermøte

Hei!

Vi håper sommeren har vært fin i Skogholtet. Som meldt i tidligere infoskriv  inviterer vi til årlig beboermøte.

Styret ønsker å informere om aktuelle saker. Vi ønsker innspill fra og å lytte til beboernes synspunkter om forhold som er viktig for trivsel og trygghet i bomiljøet og utvikling av borettslaget.

 

Tema:

–         Drifts- og beredskapsorganisering
(styret, vedlikeholdsleder og øvrige ansatte, leverandører)

–         Parkering: ordensregler og kontroll  

–         Oppdatering av ordensreglene

–         Langsiktig vedlikeholds- og sikkerhetsplan
(små og store tiltak for bygninger og uteområder, finansiering)

–         Tema som beboerne ønsker å ta opp

 

Enkel bevertning. Vi ønsker alle velkommen!

 

Vennlig hilsen
styret

Comments are closed