Av meget forståelige grunner, og sikkert ikke overraskende, blir det ikke noe beboermøte denne høsten.

Men ting skjer også under uvanlige tider. Vi har nå endelig fått rivningstillatelse til den gamle barnehagen. Arbeidet vil bli utført i løpet av vinteren, slik at vi kan opparbeide parkeringsplasser og sette tomten i pen stand til glede for oss alle når våren kommer.

Med hensyn til P-plasser minner vi om at det fortsatt er noen ledige plasser i nedre garasjeanlegg til utleie for beboere med mer enn en bil. Ta kontakt med Tormod Kristiansen ved behov.

Så til en gledelig nyhet for alle som har, eller tenker å skaffe seg el-bil.
Borettslaget har nå inngått en avtale med firmaet Ohmia om at alle beboere skal kunne lade sin bil på egen, faste plass i garasjene. Firmaet dekker alle utgifter til infrastruktur. Det vil si at det ikke vil bli noen belastning på årlige felleskostnader. De som ikke har el-bil vil ikke bli påført noen som helst utgifter.
De som har, eller tenker å skaffe seg el-bil, og vil lade på sin faste plass, må betale et engangs tilknytningsbeløp på kr.4990 (kampanjetilbud i starten kr 2990). Deretter betaler man for strømforbruk varierende etter biltype og kjørelengde. Nærmere og mer detaljert informasjon vil bli gitt av selskapet når installasjonen kommer. Vi regner med at det vil bli i løpet av første halvår 2021.
Vi er overbevist om at dette er en særdeles god avtale for vårt borettslag. Ikke mange som bor i blokk får anledning til å lade på en så enkel og rimelig måte.

I forbindelse med budsjettarbeidet for neste år, er det lagt inn en økning i felleskostnadene på 3%. Ingen økning for varmtvann og garasjeleie.

Vi ønsker alle beboere en fin høst, hvor vi fortsetter å vise hensyn og følge løpende råd fra helsemyndighetene.

 

Beste hilsener fra
Styret.

Comments are closed