Siden tidenes morgen har folk sagt at vi lever i en usikker tid. Dommedagsprofeter har kommet og gått, men aldri fått rett, heldigvis.
Det er i hvert fall ingen tvil om at vi nå i et år har levd med usikkerhet og gjentatte utsettelser.
For borettslagets styre har det medført avlyste møter og sporadisk kommunikasjon per mail. Og det er ikke noe som tyder på rask bedring de nærmeste uker.

Årets generalforsamling er satt til 4. mai. Vi håper inderlig den lar seg gjennomføre ved fysisk fremmøte. Det er tross alt to måneder (og mange vaksiner) fram i tid.

Vi hadde planlagt et beboermøte i mars/april, men det er mer enn usikkert om det går etter planen. Møtets hovedsak er ment å være hva vi skal gjøre med tomta hvor det nå snart er revet og ryddet etter den gamle barnehagen. Før det bestemmes, er det viktig å høre hva beboerne mener. Det vil uansett ikke bli tatt endelig beslutning før beboerne er blitt hørt, på den ene eller andre måten.

En annen stor sak i år er ladepunkter for el-biler. Det går heldigvis etter planen, uavhengig av pandemien. Det planlegges å være ferdig i god tid før sommeren.

Som sagt, alt er for tiden usikkert, men en ting står fast: Hold avstand og gjør ditt ytterste for at vi igjen kan leve som normalt!

Styret.

Comments are closed